Gyncentrum SARA s.r.o.

Ambulantní zákroky

Ambulantní postupy jednoznačně znamenají úsporu času pro pacientku. Pečovat o zdraví se vyplatí.

Pacientka nemusí oproti klasickému postupu v narkoze v nemocnici obcházet všechna předoperační vyšetření (praktický lékař, odběry krve, event. RTG či EKG či další specializovaná vyšetření dle věku a dalších onemocnění).

  • Nedojde k výpadku ze zaměstnání (zákroky provádíme v odpoledních hodinách).
  • Obvykle  není nutná pracovní neschopnost.
  • Žena není vystavena dalším nemocničním vyšetřením a zejména pak zátěži narkózou.
  • Ihned po úkonu odjíždí pacientka v doprovodu domů či do zaměstnání, nedochází k výpadku z rodinného prostředí.
  • Finanční úspora pacientky (a nakonec i její zdravotní pojišťovny) menšími platbami

Zákrok je hrazen zdravotním pojištěním.  Pouze při užití analgosedace rajským plynem hradíte 400 Kč.

Provádění nových operačních zákroků v ambulanci je umožněno těmito podmínkami:

  • Nová modernější a miniaturnější technická zařízení umožňují menší až téměř žádnou traumatizaci pacientky při výkonech.
  • Letité zkušenosti operatérů s prováděním zákroků na klasických operačních sálech.
  • Smlouva s naší „mateřskou“ Orlickoústeckou nemocnicí a.s. o eventuelním řešení nálezů neodstranitelných v ambulanci. V této spádové nemocnici jsme také částečně zaměstnáni včetně operačních dnů a služeb na porodních sálech.
  • Nové postupy tlumení bolesti pro ambulantní zákroky- Entonox „rajský plyn“, který neuspí, ale potlačí vnímání bolesti, uklidní a je bezpečný. Další moderní medikamenty se užávají k lokální anestezii, analgosedaci atd.
  • Statut zákrokového sálku schválený Okresní hygienickou stanicí.

Je třeba zdůraznit, že snížení zátěže provedením ambulatní cestou neznamená vymizení rizika komplikací spojených s zákroky. Tedy riziko zánětu a krvácení i event. jiné potíže po zákroku je třeba nepodceňovat a v případě potíží kontaktovat nás, svého gynekologa či spádové gynekologické oddělení. Srozumnění s postupem a riziky musí být stvrzeno podpisem informovaného souhlasu pacientkou před zákrokem.

Ambulantní hysteroskopie

Kamerou s průměrem neuvěřitelných 1,9 mm lze prohlédnout dutinu děložní prakticky bez nutnosti nepříjemného rozšiřování čípku. Jde o vyšetřovací metodu volby při silných, nepravidelných či jinak abnormálních krvácení z rodidel, zejména pak po přechodu. S pracovním kanálkem šíře 3,5 mm lze odstraňovat polypy čípku a dělohy až do velikosti 15 mm. Vylučujeme také abnormity dutiny děložní u neplodnosti či po opakovaných potratech. Vyšetřujeme touto technikou při potížích s nitroděložním tělískem (úprava polohy, vyjmutí u vtažených vláken…)
Pokud budete podstupovat zákrok ambulantní hysteroskopie, prosím vytiskněte a vyplňte tento (.doc) formulář máte-li tu možnost.

Snesení bradavic a znamének z vulvy, pochvy a čípku

Obvykle v lokálním umrtvení. Odstraněná tkáň dle vzhledu a doby výskytu je eventuelně odeslána na mikroskopické vyšetření.

LEEP (LLETZ) konizace

Snesení hlenotnorné sliznice čípku elektrickou kličkou v lokální anestezii + analgosedaci Entonoxem. Důvodem jsou abnormální výsledky stěrů – cytologie, opakované chronické výtoky, krvácení po sexu. Tkáň je vždy vyšetřena mikroskopicky.
Pokud budete podstupovat zákrok LEEP konizace, prosím vytiskněte a vyplňte tento (.doc) formulář, máte-li tu možnost.

Všechny zákroky musí nejprve posoudit a schválit provádějící operatér a v případě nálezu nevhodného pro ambulantní postup může úkon zamítnout.
Zákroky konizace a hysteroskopie a hydropertubace jsou hrazeny všemi našimi smluvními zdravotními pojišťovnami včetně VZP.