Gyncentrum SARA s.r.o.

Co dokážeme

1) Standartní gynekologická péče

 • PREVENTIVNÍ GYNEKOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ v předepsaném ročním intervalu:
  Kolposkopie – vyšetření vulvy, pochvy a zejména čípku zvětšovací lupou.
  Cytologie – odběr stěru buněk z čípku ev. i z jiných oblastí s cílem zachycení přednádorových stavů.
  Pohmatové vyšetření gynekologických orgánů v malé pánvi – abnormity tvaru, velikosti a polohy („sestup“ dělohy….).
  Ultrazvukové vyšetření velikosti a tvaru dělohy a její sliznice – výstelky. Vyšetření vaječníků a jejich okolí.
 • Diagnostika a LÉČBA POŠEVNÍCH VÝTOKŮ a obtíží – nativní mikroskopické rozbory, zjištění poševního pH, stěry na kultivaci.
 • VYŠETŘENÍ A LÉČBA NEPLODNOSTI (včetně orientačního spermiogramu partnera). Hysteroskopie- prohlédnutí čípku a dutiny děložní, odběr vzorku sliznice, zjištění průchodnosti vejcovodů (v našem souboru  50 % otěhotnění po zákroku )
 • PÉČE O TĚHOTNÉ od prvých odběrů až do termínu porodu (kdy předáváme v případě potermínové gravidity Vámi vybrané porodnici), přes další vyšetření v těhotenství a jejich koordinace (doporučený prvotrimestrální screening v spolupracujícím centru, vyšetření na těhotenskou cukrovku v 24-28.týdnu, další povinné odběry a stěry z pochvy, v cca 20. a 30.týdnu ultrazvukové screeningy v II. a III. trimestru a kardiotokografická sledování plodu v posledním měsíci gravidity.
 • ANTIKONCEPCE, výběr vhodné metody z možností, poučení uživatelky a výhodách i rizicích.
 • LÉČBA KLIMAKTERICKÝCH OBTÍŽÍ, zejména návalů horka , pocení, nespavosti, suchosti pochvy atd.
 • ÚVODNÍ VYŠETŘENÍ PŘI INKONTINENCI MOČE (něchtěný únik moče nebo časté nucení), rozbor obtíží, kultivace moče, ultrazvukové vyšetření,poučení o cvičeních posilujících páneví dno a svěrač močového měchýře, medikamentozní léčba, event. odeslání na urodynamické vyšetření a pokud vhodné tak operační řešení (obvykle metodou vložení drobné podpůrné pásky během 1 dne hospitalizace).
 • VYŠETŘENÍ PRSŮ v případě nahmatání si trvalého zduření či bolestivosti (jednoleté vyšetřování pohmatem gynekologem u žen bez těchto příznaků nepřináší benefit dle závěrů odborné gynekologicko porodnické společnosti). Dohled na provádění bezplatných preventivních MAMOGRAFIÍ či ultrazvuku v skríningových centrech á 2 roky počínaje 45 lety klientky.
 • VYŠETŘENÍ VZORKŮ STOLICE na detekci krvácení do zažívacího traktu bezplatně od 50 let věku á 1 rok do 55 let a dále á 2 roky. V případě pozitivity testu zajištění přípravy a odeslání ke kolonoskopickému vyšetření.

2) Rozšířená ambulantní péče

 • AMBULANTNÍ HYSTEROSKOPIE
 • ODSTRANĚNÍ ZNAMÉNEK A BRADAVIC Z VULVY ev. i pochvy a čípku
 • LEEP KONIZACE ČÍPKU
 • BIOPSIE Z DĚLOŽNÍHO ČÍPKU, POCHVY A VULVYPodrobněji o těchto metodách naleznete v sekci AMBULANTNÍ ZÁKROKY. Postupně rozšiřujeme o další zákroky a postupy.Tyto zákroky provádíme nejen našim pacientkám, ale i ženám z celé ČR.